В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України,
Україна, м. Харків

Статті автора

  1. Ідея національно-державного відродження в суспільно-політичному житті України (кінець ХVIII – початок XX ст.)
  1. Незалежність та інстанційність судової системи за судовою реформою 1864 р. (до 150-річчя судової реформи 1864 р.)
  1. Сергій Іванович Зарудний і судова реформа 1864 року