Василь Васильович Лемак

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», член-кореспондент Національної академії правових наук України,
Україна, м. Ужгород

Статті автора