Василь Якович Тацій

Доктор юридичних наук, професор, академік НАН України і НАПрН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статті автора