Василь Якович Тацій

Доктор юридичних наук, професор, академік НАН України і НАПрН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статті автора

  1. Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі