Віктор Миколайович Єрмолаєв

Доктор юридичних наук, професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, Україна, м. Харків
ORCID 0000‑0002‑3305‑6591

Статті автора

  1. Про деякі спірні питання історії державотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького
  1. Суд присяжних в Україні: історико-правові аспекти (до 150-річчя судової реформи 1864 р.)
  1. Державницька думка гетьманів України (середина ХVІІ–ХVІІІ ст.): змістовні аспекти