Віталій Леонідович Яроцький

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
Заслужений діяч науки і техніки України
Завідувач кафедри цивільного права № 2
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
61024, вулиця Пушкінська, 77, Харків, Україна

Статті автора