Володимир Григорович Пилипчук

Доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Україна, м. Київ

Статті автора

  1. Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України
  1. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
  1. Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України