Володимир Петрович Нагребельний

Заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПрН України

Статті автора