1. Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження