Євген Анатолійович Гетьман

Начальник відділу координації правових досліджень апарату президії НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Статті автора