Юрій Павлович Бурило

Відділ правового забезпечення ринкової економіки, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Київ, Україна

 

Статті автора