Петро Мойсейович Рабінович

До характеристики доктринальних джерел розбудови міжнародних органів з контролю за дотриманням державами прав людини («піонерський» проект професора Г. Лаутерпахта – випускника Львівського університету)
Видатний вітчизняний теоретик права (до 110-річчя від народження професора П. О. Недбайла)
Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика)
Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація
Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження
Львівській лабораторії прав людини – 20 років
Філософія права у Львівському університеті імені Івана Франка у післявоєнний період (1946–2016)
Значення рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України для удосконалення її законодавства
Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів)
Біосоціальна сутність основоположних людських прав

Володимир Григорович Пилипчук

Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України
Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу)
Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя Четвертого Універсалу)
Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради
Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні
Сергій Іванович Зарудний і судова реформа 1864 року
Михайло Сергійович Грушевський – видатний український державний діяч (до 150-річчя з дня народження)

Володимир Андрійович Журавель

Об’єкт і предмет криміналістики
Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції
Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств
Зміст та структура загальної теорії криміналістики

Олег Валентинович Муза

Cпіввідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації
Адміністративно-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування адміністративно-процесуального права України
Секторальний правовий моніторинг у теорії законотворчості: постановка питання

Михайло Валерійович Шепітько

Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя
Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн
Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств
Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя

Любомир Іванович Летнянчин

Пряма дія норм конституції України: від принципу – до практичного застосування
Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи
Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект

В’ячеслав Станіславович Політанський

Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання
Поняття інформаційного суспільства: теоретико-правовий підхід
Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина

Надія Борисівна Писаренко

Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії
Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії

Олексій Юрійович Бруслик

Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття перша)
Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга)
Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту

Сергій Петрович Рабінович

Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні
Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України)

Володимир Михайлович Трофименко

Поняття диференціації кримінальної процесуальної форми
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму