Foto

Триває прийом публікацій у черговий номер Вісника НАПрН України!

Шановні колеги!

Редакція збірника наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України» запрошує до співробітництва академіків, членів-кореспондентів Національної академії правових наук України, докторів та кандидатів юридичних наук, а також молодих вчених (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), які займаються науковою діяльністю.

Журнал входить у перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.

Статті приймаються до 1 вересня 2016 р. Вихід збірника заплановано на 1 жовтня 2016 р.

 

План виходу наступних номерів

№ збірника 

Терміни подання статей

Вихід збірника

1

до 1 березня

до 1 квітня

2

до 1 червня

до 1 липня

3

до 1 вересня

до 1 жовтня

4

до 1 грудня

до 1 січня

Чекаємо Ваших статей, сподіваємось на плідну співпрацю!

З повагою, редакційна колегія