Foto

Вісник НАПрН України включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International

Вельмишановні колеги!

З великою радістю хочемо Вам повідомити, що збірник наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща).

У зв’язку з цим, згідно з абзацом другим підпункту 2.1 та абзацом першим підпункту 2.2 пункту 2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1112 від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», для здобувачів наукових ступенів публікація у цьому збірнику прирівнюється до публікації у наукових періодичних виданнях інших держав.

Чекаємо Ваших статей, сподіваємось на плідну співпрацю!

 

З повагою, редакційна колегія

«Вісника Національної академії правових наук України»

Чекаємо Ваших статей, сподіваємось на плідну співпрацю!

З повагою, редакційна колегія