РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВІСНИКА

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (голова редакційної колегії) (Національна академія правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (заступник голови редакційної колегії) (Національна академія правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (заступник голови редакційної колегії) (Національна академія правових наук України, Україна);

професор (Бухарестський Університет, Румунія);

професор (Інститут іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Німеччина);

доктор юридичних наук, професор, (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Україна);

професор (Школа права, Університет штату Пенсильванія, США);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор (Факультет права, Молдавський державний університет, Молдова);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Балтійська міжнародна академія, Латвія);

доктор юридичних наук, професор (Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Республіка Казахстан)

професор (Інститут правових досліджень, Угорська академія наук, Угорщина);

доктор юридичних наук, доцент (Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна);

кандидат юридичних наук, доцент (Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Вільнюський державний університет, Литва);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор (Інститут приватного права Каспійського університету, Республіка Казахстан);

професор (Університет Страсбурга, Франція);

професор (Школа права, Талліннський технічний університет, Естонія);

професор (Університет Гете, Німеччина);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Україна)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна);

професор (Інститут іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Німеччина);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Університет імені Миколаса Ромеріса, Литва);

професор (Лісабонський університет, Португалія);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор академік НАПрН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Україна);

професор (Лодзинський університет, Польща);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Україна);

доктор юридичних наук, професор (Казахський національний університет імені Абая, Республіка Казахстан);

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Інститут Східного права Університету технології, бізнесу і дизайну, Німеччина);

професор (Університет Миколаса Ромеріса, Литва);

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)