РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВІСНИКА

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Конституційний Суд України, Україна) (голова редакційної колегії) 

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна) (заступник голови редакційної колегії)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна) (заступник голови редакційної колегії)

професор (Бухарестський Університет, Румунія)

професор (Інститут іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Німеччина)

доктор юридичних наук, професор (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Україна)

професор (Школа права, Університет штату Пенсильванія, США)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна) 

доктор юридичних наук, професор (Факультет права, Молдавський державний університет, Молдова)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Україна) 

професор (Балтійська міжнародна академія, Латвія)

доктор юридичних наук, професор (Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Республіка Казахстан)

 професор (Інститут правових досліджень, Угорська академія наук, Угорщина)

доктор юридичних наук, доцент (Національна академія правових наук України, Україна)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна)

кандидат юридичних наук, доцент (Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Україна)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, Україна)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна)

професор (Вільнюський державний університет, Литва)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)

доктор юридичних наук, професор (Інститут приватного права Каспійського університету, Республіка Казахстан)

професор (Університет Страсбурга, Франція)

професор (Університет Гете, Німеччина)

професор (Школа права, Талліннський технічний університет, Естонія)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, Україна)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

професор (Інститут іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Німеччина)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Вища рада правосуддя, Україна)

професор (Університет імені Миколаса Ромеріса, Литва)

професор (Лісабонський університет, Португалія)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», Україна)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Науково- дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Україна)

професор (Лодзинський університет, Польща);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Україна)

доктор юридичних наук, професор (Казахський національний університет імені Абая, Республіка Казахстан)

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)

професор (Інститут Східного права Університету технології, бізнесу і дизайну, Німеччина)

професор (Університет Миколаса Ромеріса, Литва)

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна)