НАУКОВА РАДА ВІСНИКА

– д-р юрид. наук, проф., акад. НАН та НАПрН України (голова наукової ради);

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАН України та НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВІСНИКА

– д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України (голова редакційної колегії);

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, с. н. с.;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- канд. юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- канд. юрид. наук, доц.;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, доц.;

- д-р юрид. наук, проф.;

- д-р юрид. наук, проф.;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф. член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- канд. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- канд. юрид. наук, доц.;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, доц., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф.;

- д-р юрид. наук, доц.;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, с. н. с.;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф.;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;

- д-р юрид. наук, проф.;

- д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України.

– проф. (Німеччина);

- проф. (США);

- проф. (Латвія);

- проф. (Угорщина);

- проф. (Литва);

- проф. (Естонія);

- проф. (Німеччина);

- проф. (Німеччина);

- проф. (Японія);

- проф. (Литва);

- проф. (Польша);

- д-р юрид. наук, доц. (Республіка Бєларусь);

- проф. (Німеччина).