РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВІСНИКА

доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та НАПрН України (голова редакційної колегії) (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Університет Страсбурга, Франція);

професор (Бухарестський Університет, Румунія);

професор (Інститут іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Німеччина);

професор (Школа права Університет штату Пенсільванія, США);

доктор юридичних наук, професор (Факультет права, Молдавський державний університет, Молдова);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Балтійська міжнародна академія, Латвія);

доктор юридичних наук, професор (Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Республіка Казахстан);

професор (Інститут правових досліджень Угорська академія наук, Угорщина);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор (Національна академія правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Вільнюський державний університет, Литва);

професор (Варшавський університет, Польща);

професор, директор інституту кримінального права і процесу, лекційна, наукова і організаційна діяльність (Університет Миколаса Ромеріса, Литва);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна);

доктор юридичних наук, професор, (Інститут приватного права Каспійського університету, Республіка Казахстан);

професор (Університет Страсбургу, Франція);

професор (Університет м. Тюбінген, Німеччина);

професор (Університет Гете, Німеччина);

професор (Школа права Талліннський технічний університет, Естонія);

доктор юридичних наук, професор (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна);

доктор юридичних наук, старший дослідник (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна);

професор (Інститут іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Німеччина);

професор (Школа права Університет Васеда, Японія);

доктор юридичних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Україна);

професор (Університет імені Миколаса Ромеріса, Литва);

професор (Лісабонський університет, Португалія);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор філософії в галузі права (Варшавський університет, Польща);

доктор юридичних наук, професор (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Україна);

професор (Лодзинський університет, Польща);

доктор юридичних наук, доцент (Установа освіти Федерації профспілок Білорусі "Міжнародний університет "МИТСО", Республіка Білорусь);

доктор юридичних наук, професор (Казахський національний університет імені Абая, Республіка Казахстан);

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Інститут Східного права Університету технології, бізнесу і дизайну, Німеччина);

професор (Університет Миколаса Ромеріса, Литва);

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);