Робота редакційної колегії журналу «Вісник Національної академії правових наук України» підпорядковується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають дотримання норм порядності, конфіденційності, контролю за публікаціями, врахування можливих конфліктів інтересів та інше. У своїй діяльності редакція керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, "Publishing Ethics Resource Kit" видавництва Elsevier.

ОБОВ'ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ, РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ, РЕЦЕНЗЕНТІВ ЖУРНАЛУ

Редактори журналу повинні оцінювати інтелектуальний вміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства або політичних уподобань авторів. Будь-який рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ. Редактор і редакційна колегія зобов'язуються без необхідності не розкривати інформацію про прийняті рукописи всім особам, за винятком авторів, рецензентів, можливих рецензентів, інших наукових консультантів і видавця. Всі вони зобов'язуються без письмової згоди автора не використовувати в особистих дослідженнях неопубліковані дані (отримані з наданих на розгляд рукописів). Редактори, рецензенти та наукові консультанти зобов'язуються відмовитись від розгляду рукописів у разі наявності конфліктів інтересів (внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями і, можливо, іншими організаціями, пов'язаними з рукописом). Редакційна колегія зобов'язується вживати адекватних заходів у відповідь на етичні претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори статей повинні надавати достовірні результати виконаної роботи і об'єктивне обговорення значимості дослідження. При запиті редактора автори повинні надати всі дані, що мають відношення до рукопису. Автори зобов'язуються надавати власну, нову (не опубліковану раніше в інших виданнях), оригінальну роботу, а також надавати усі відповідні бібліографічні посилання або витримки у випадку використання робіт або тверджень інших авторів. Будь-яка форма плагіату є неетичною та неприйнятною дією. Автори зобов'язуються надавати статтю для розгляду тільки в журнал «Вісник Національної академії правових наук України». Одночасне подання одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал розглядається як неетична поведінка, що дає підставу для зняття статті з розгляду. У разі виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації, він повинен повідомити про це редактора журналу і співпрацювати з ним задля якнайшвидшого вилучення публікації або виправлення помилок. Якщо редактор отримав відомості про суттєві помилки в публікації від третьої особи, автор зобов'язаний вилучити роботу або виправити помилки в максимально короткі терміни.