Foto

Вісник НАПрНУ №1, 2013р

Вісник НАПрНУ №1, 2013р

Віктор Володимирович Медведчук

Двопалатний парламент: правова ретроспекція формування класичної доктрини і моделі

Михайло Мирославович Гультай

Повна чи нормативна конституційна скарга: пошук національної моделі

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Павло Скоропадський в українському державотворенні (до 140-річчя з дня народження)

Станіслав Петрович Погребняк

Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання

Володимир Дмитрович Гончаренко

Статус Української СРР за першою Конституцією Союзу РСР

Віктор Миколайович Єрмолаєв

Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення (до 365-річчя Національної революції 1648 р.)

Олена Володимирівна Зінченко

Успадкування за звичаєвим правом африканських держав (на прикладі Кенії, Свазіленду й Танзанії)

Анатолій Іванович Козаченко

Проблема земської реформи у період буржуазно-демократичної революції в Росії (1905–1907 рр.)

Михайло Всеволодович Буроменський Катерина Олександрівна Закоморна

До питання про методологію дослідження проблем конституційного розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи (на прикладі пострадянської доктрини)

Євген Анатолійович Греков

Правове регулювання патентування способів лікування в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку

Юрій Євгенович Ходико

Принципи «єдиного об’єкта» та «єдиної юридичної долі» у відносинах іпотеки земельних ділянок

Олег Миколайович Ярошенко

Щодо окремих проблемних питань централізованого правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку

Олена В’ячеславівна Москаленко

Функції загальнообов’язкового державного соціального страхування

Валентина Василівна Зуй

Оскарження нормативно-правових актів: історичний аспект

Дмитро Валентинович Лученко

Окремі проблеми законодавчого регулювання процедури судового оскарження в адміністративно-деліктній сфері

Олег Валентинович Муза

Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів, не наділених владними повноваженнями

Галина Йосипівна Ткач

Принципи службової діяльності у новому Законі України «Про державну службу»

Богдан Вікторович Даниленко

Створення екологічних коридорів в Україні: земельно-правовий аспект

Віктор Іванович Татьков

Конституційне та законодавче підґрунтя для застосування принципу спеціалізації як критерію у розмежуванні судових юрисдикцій

Олена Миколаївна Овчаренко

Проблеми запобігання незаконному втручанню в діяльність судових органів України

Михайло Іванович Колос

Старозавітні передумови формування кримінального права християнської цивілізації

Віктор Михайлович Шевчук

Принципи формування тактичних операцій: теорія та методологія дослідження

Григорій Григорович Мошак

Системи юстиції і міліції України під впливом Євро-2012

Олександр Володимирович Коваль

Звернення стягнення на житло на підставі виконавчого напису нотаріуса: прогалини законодавства та шляхи їх виправлення

Роман Євгенович Прокоп’єв

Підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки: проблеми правового регулювання

Сергій Петрович Соляр

Громадянське суспільство: загальнотеоретичні підходи до визначення

Наталія Юліївна Філатова

Поняття та ознаки саморегулівних організацій