Foto

Вісник НАПрНУ №1, 2014р

Вісник НАПрНУ №1, 2014р

Петро Мойсейович Рабінович

Конституційно-правовий статус людини і громадянина: можливості оптимізації

Олександр Віталійович Петришин

Демократичні основи правової, соціальної державності

Єлизавета Павлівна Євграфова

Проблема істини в правовій науці та практиці

Марина Геннадіївна Хаустова

Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації

Олена Олексіївна Томкіна

Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми

Лариса Василівна Тацій

Етика судді та особливості її нормативної регламентації

Анатолій Іванович Козаченко

Повноваження волосного земства за «Тимчасовим положенням про волосне земське управління» 1917 р.

Віктор Павлович Колісник Павло Миколайович Любченко

Голосування та встановлення результатів виборів: проблеми правового регулювання

Зіновій Степанович Гладун

Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я за законодавством України

Анатолій Володимирович Коструба

Цивільне правовідношення в механізмі правового регулювання

Дмитро Вітольдович Задихайло

Окремі завдання оптимізації правового забезпечення господарських відносин

Григорій Григорович Мошак

Дослідження діяльності поліції професором М. Кілліасом та їх значення

Сергій Вячеславович Гізімчук Олена Сергіївна Олійник

Предмет незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239 КК України)

Ольга Володимирівна Ус

Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті

В’ячеслав Віталійович Вапнярчук

Суб’єкти кримінального процесуального доказування

Володимир Михайлович Трофименко

Кримінальне процесуальне провадження: поняття та ознаки

Олена Євгенівна Луценко

Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями

Дарина В’ячеславівна Аббакумова

Еволюція конвенційних повноважень Комітету міністрів Ради Європи

В’ячеслав Станіславович Політанський

Право на інформацію як фундаментальне право людини: досвід країн розвинутої демократії