Foto

Вісник НАПрНУ №1, 2015р

Вісник НАПрНУ №1, 2015р

Петро Мойсейович Рабінович Олена Іванівна Гарасимів

Значення рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України для удосконалення її законодавства

Наталія Миколаївна Оніщенко

Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права: наукові реалії сьогодення

Олександр Васильович Скрипнюк

Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя

Олег Валентинович Муза Ніна Романівна Нижник

Секторальний правовий моніторинг у теорії законотворчості: постановка питання

Володимир Євгенійович Кириченко

Суверенне право на війну – історичний дискурс

Ірина Володимирівна Гетьман

Можливості інструментальної герменевтики у вирішенні актуальних задач юридичної науки (на прикладі історичних аналогій)

Ігор Ігорович Онищук

Дослідження правового моніторингу: понятійно-категоріальний апарат

Роман Іванович Таш’ян

Транспортні організаційні договори

Володимир Васильович Піцикевич

Ліцензування у сфері паливно-енергетичного комплексу України

В’ячеслав Віталійович Вапнярчук

Стандарт кримінального процесуального доказування

Олександр Михайлович Дроздов

Наукові підходи до формування окремих підстав для перегляду судових рішень Верховним Судом України у кримінальному провадженні

Володимир Михайлович Трофименко

Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики

Оксана Василівна Узунова

Аналіз статті 368 Кримінального кодексу України на відповідність вимогам юридичної техніки, гуманності й верховенства права

Олександр Анатолійович Івахненко

Об’єктивна сторона хуліганських діянь

Юлія Вікторівна Калініченко

Об’єктивна сторона завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину: кримінально-правова характеристика

Олег Олегович Лакіза

Умови праці як системне трудо-правове явище