Foto

Вісник НАПрНУ №1, 2016р

Вісник НАПрНУ №1, 2016р

Петро Мойсейович Рабінович

Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація

Володимир Дмитрович Гончаренко

Регламенти законодавчих органів України за радянських часів

Віктор Миколайович Єрмолаєв

Державницька думка гетьманів України (середина ХVІІ–ХVІІІ ст.): змістовні аспекти

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Сергій Іванович Зарудний і судова реформа 1864 року

Інна Валентинівна Спасибо-Фатєєва Вікторія Валентинівна Надьон

Правова природа обов’язків у спадкових правовідносинах

Антоніна Григорівна Бобкова Євген Олегович Заруднєв

Щодо господарського відання та оперативного управління майном порівняно із законодавством ФРН

Олександр Віталійович Петришин Олег Олександрович Петришин

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні

Костянтин Євгенович Соляннік

Правова форма діяльності органу публічної влади як джерело муніципального права

Олег Миколайович Ярошенко

Укладення трудового договору, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», як самостійна підстава припинення трудового договору

Олег Юрійович Булулуков

Функції тактичних рішень у криміналістиці

Микола Григорович Куп’янський

Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств

Юрій Миколайович Моісеєнко

Особливості судової юрисдикції по справах про захист цивільних прав сторін договору банківського вкладу

Юліанна Олександрівна Полякова

Громадські ради як консультативно-дорадчі органи при Президенті України

Юлія Вікторівна Чорна

Поняття та основні ознаки системи банкрутства