Foto

Вісник НАПрНУ №1, 2017р

Вісник НАПрНУ №1, 2017р

Петро Мойсейович Рабінович Тамара Іванівна Дудаш

Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика)

Віктор Миколайович Єрмолаєв

Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні

Олена Володимирівна Зінченко

Конституції Скандинавських країн: порівняльний аналіз

Олексій Веніамінович Кресін

Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на основі порівняльно-правових досліджень

В’ячеслав Станіславович Політанський

Поняття інформаційного суспільства: теоретико-правовий підхід

Крістіна Олексіївна Трихліб

Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна характеристика

Олег Петрович Подцерковний

Щодо посилення тенденції виділення господарського (економічного) права у законодавстві та правничій освіті європейських країн

Надія Борисівна Писаренко

Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії

Костянтин Володимирович Гусаров

Вплив конституційної скарги на остаточність судового рішення та вичерпання національних засобів юридичного захисту у цивільному процесі

Юрій Михайлович Жорнокуй

Договори про створення корпорації

Олександр Євгенович Кухарєв

Застосування правових презумпцій у механізмі правового регулювання спадкових відносин

Роман Іванович Таш’ян

Недійсність правочинів та її правові наслідки у цивільному праві Німеччини

Володимир Андрійович Журавель Михайло Валерійович Шепітько Галина Костянтинівна Авдєєва Сергій Володимирович Стороженко

Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств

Олександр Олексійович Шандула

Особливості правового статусу прокурорів військових прокуратур

Артем Володимирович Коваленко

Особливості тактики огляду електронних документів під час досудового розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста

Олена Валеріївна Левада

Правові обмеження як засоби попередження зловживання правом (теоретико-правовий аспект)

Анатолій Святославович Сліпченко

Значення дефініції «цивільний оборот» у юриспруденції

Максим Володимирович Шпак

Принцип професіоналізму як засада надання кваліфікованої правової допомоги адвокатом у цивільному процесі