Foto

Вісник НАПрНУ №1, 2018 р

Вісник НАПрНУ №1, 2018 р

Юлія Василівна Богач

Способи захисту торговельних марок від «паразитичного» використання

Мар’яна Дмитрівна Пленюк Андрій Богданович Гриняк

Правова природа ризику в договорах з виконання робіт

Олена Володимирівна Зінченко

Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз)

Володимир Євгенійович Кириченко

Церковно-державні відносини в контексті релігійного різнодумства

Тетяна В’ячеславівна Комарова

Організація судової системи Європейського Союзу

Анатолій Володимирович Коструба

Теоретичне розуміння системи правових форм захисту корпоративних відносин

Наталія Миколаївна Оніщенко Наталія Семенівна Кузнєцова

Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства

Надія Борисівна Писаренко

Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації

Олег Петрович Подцерковний

Досвід спеціалізації господарської (комерційної) юрисдикції в Україні та Західних країнах

В’ячеслав Станіславович Політанський

Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування

Юрій Ільдарович Усманов

Проблема цільових убивств у міжнародному гуманітарному праві

Марина Геннадіївна Хаустова

Правова інтеграція: теоретичний аспект

Ганна Олександрівна Христова

Зобов’язання держави у сфері прав людини в умовах окупації

Віталій Леонідович Яроцький

Приватноправовий примус в цивільних охоронних правовідносинах