Foto

Вісник НАПрНУ №1, 2021 р

Вісник НАПрНУ №1, 2021 р

Doi: 10.37635/jnalsu.28(1).2021

Олександр Віталійович Петришин Олег Сергійович Гиляка

Права людини в цифрову епоху: виклики, загрози та перспективи

Ніна Іванівна Карпачова

Роль міжнародних організацій із захисту прав людини в умовах конфлікту на Сході України

Олег Миколайович Омельчук Світлана Дмитрівна Гринько Алла Миколаївна Івановська Анна Леонідівна Місінкевич Вікторія Володимирівна Антонюк

Захист прав людини в контексті формування принципу верховенства права: міжнародний аспект

Володимир Пилипович Пилипенко Павло Богданович Пилипишин Наталія Миколаївна Раданович

Особливості правового регулювання прав людини під час збройних конфліктів

Юлія Юріївна Боброва Юрій Олександрович Бобров

Дотримання гендерної рівності як складова цивільного демократичного контролю над військовою організацією держави

Дмитро Васильович Лук’янов Володимир Миколайович Стешенко Ганна Павлівна Пономарьова

Свобода вираження поглядів та іслам: уроки Charlie Hebdo

Олександр Миколайович Буханевич Анастасія Муслімівна Мерник Олег Олександрович Петришин

Підходи до розуміння категорії «особливі правові режими»

Євген Анатолійович Гетьман В’ячеслав Станіславович Політанський Катерина Олегівна Гетьман

Світовий досвід впровадження електронних адміністративних послуг

Майя Володимирівна Сіцінська Анатолій Cіцінський Владислав Олександрович Ніколаєв Світлана Костянтинівна Хаджирадєва Ігор Гасюк

Юридичні та соціально-економічні аспекти реформування системи вищої освіти України

Олександр Михайлович Непомнящий Олександра Анатоліївна Марушева Юрій Григорович Прав Оксана Валеріївна Медведчук Ірина Анатоліївна Лагунова

Окремі аспекти системи державного управління закладами вищої освіти: світові практики та український вимір

Сергій Олексійович Погрібний Олексій Олександрович Кот

Оновлення Цивільного кодексу України як запорука ефективної взаємодії держави та суспільства

Андрій Богданович Гриняк Олег Богданович Гриняк

Договірні підстави виникнення права власності на житло

Мирослава Михайлівна Дякович Марія Омелянівна Михайлів

Правовий механізм регулювання статусу донорських органів як об'єкта цивільного права

Ірина Йосипівна Пучковська Олександр Олександрович Біляєв Віктор Петрович Янишен Ганна Олександрівна Уразова

Ефективність системи захисту прав споживачів при купівлі товарів в інтернет-магазинах

Олег Миколайович Ярошенко Андрій Миколайович Cлюсар Іван Павлович Жигалкін Галина Олександрівна Яковлєва

Оцінка якості рекомендацій антимонопольного регулятора в умовах розвитку правової системи України

Микола Олексійович Стефанчук Оксана Анатоліївна Музика-Стефанчук Марина Миколаївна Стефанчук

Перспективи правового регулювання відносин у сфері використання штучного інтелекту

Сергій Миколайович Гусаров Костянтин Юрійович Мельник

Нові підходи до правового регулювання та організації праці в Україні

Валерій Юрійович Шепітько Михайло Валерійович Шепітько

Роль криміналістики та судової експертизи в міжнародному співробітництві з розcлідування злочинів

Володимир Андрійович Журавель

Криміналістична діагностика: поняття, значення та сфера реалізації

Юлія Володимирівна Кернякевич-Танасійчук Віктор Станіславович Сезонов Ірина Михайлівна Ничитайло Марина Анатоліївна Савчук Ірина Валеріївна Царьова

Проблеми криміналістичної ідентифікації почерку у судовій експертизі