Foto

Вісник НАПрНУ №1, 2022 р

Вісник НАПрНУ №1, 2022 р

Петро Мойсейович Рабінович Тамара Іванівна Дудаш

Правова аргументація: деякі загальнотеоретичні аспекти

Євген Анатолійович Гетьман Анастасія Муслімівна Мерник Роман Володимирович Шаповал

Відносні права людини в умовах особливих правових режимів

Володимир Дмитрович Гончаренко Денис Анатолійович Шигаль Айсел Азад кизи Омарова

Правовий статус союзних республік за часів перебудови (1985‒1991 рр.)

Анатолій Федорович Крижановський Ірена Анатоліївна Бальжик

Концептуалізація церковного правового порядку в сучасній державі

Василь Іванович Шакун Валерій Михайлович Геєць Олена Миколаївна Бородіна

Забезпечення прав людини в земельних правовідносинах: соціоекономічні й правові засади

Олег Миколайович Ярошенко Світлана Миколаївна Синчук Наталія Миколаївна Раданович

Загальнодозвільний тип юридичного регулювання і практика Верховного Суду в Україні: особливості об’єктивації

Олександр Миколайович Буханевич Алла Миколаївна Івановська В’ячеслав Анатолійович Кириленко

Правова природа і співвідношення категорій «публічна влада», «публічна адміністрація» та «публічне адміністрування» в сучасній доктрині адміністративного права

Руслан Олексійович Стефанчук Данило Олександрович Гетманцев Зоряна Миколаївна Топорецька

Моделі публічного управління гральним бізнесом у світі

Олександр Васильович Дзера Марина Миколаївна Великанова Маріанна Сергіївна Біленко

Перегляд підходів до інституту цивільно-правової відповідальності у процесі рекодифікації Цивільного кодексу України

Михайло Васильович Шульга Тетяна Вікторівна Лісова

Окремі актуальні питання правового забезпечення відновлення земель

Михайло Всеволодович Буроменський Антон Олексійович Монаєнко Наталія Іванівна Атаманчук

Гармонізація українського законодавства про акцизне оподаткування алкогольних напоїв з правом Європейського Союзу

Олена Велеонінівна Кохановська Валентин Олександрович Бажанов

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності