Foto

Вісник НАПрНУ №2, 2013р

Вісник НАПрНУ №2, 2013р

Петро Мойсейович Рабінович

Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація

Наталія Миколаївна Оніщенко

Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі та практика реалізації)

Тамара Іванівна Дудаш

До питання про ефективність захисту прав людини (за матеріалами пілотних рішень Страсбурзького суду)

Олег Зіновійович Панкевич

Проблема свободи в сучасній християнській антропології (католицька й православна інтерпретації)

Олександр Геннадійович Мурашин

Проблема ідентичності національних правових систем в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект

Єлизавета Павлівна Євграфова

Доктрина у правовій науці і юридичній практиці

Станіслав Анатолійович Косінов

Контроль у державі як складова соціальної системи

Анатолій Федорович Крижановський

Історіософія правового порядку: спроба загальноцивілізаційного дискурсу

Віктор Миколайович Єрмолаєв

Про деякі спірні питання історії державотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Ідея національно-державного відродження в суспільно-політичному житті України (кінець ХVIII – початок XX ст.)

Віктор Володимирович Медведчук

Державотворчий потенціал федеративної трансформації України: конституційно-правові аспекти

Олександр Васильович Скрипнюк

Конституційне право і теорія конституційного права України: теоретико-методологічні проблеми

Микола Васильович Оніщук Михайло Васильович Савчин

Відповідальне правління і народний суверенітет: нотатки до конституційного творення

Володимир Вікторович Гончаров

Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного Суду України

Володимир Петрович Нагребельний

Правове забезпечення модернізації державного управління та державного регулювання в економічній сфері України

Ігор Леонович Самсін

Підгалузева природа податково-правових відносин та їх ознаки

Дмитро Валентинович Лученко

Про основні ознаки адміністративно-правового спору

Ірина Анатоліївна Бойко

Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини і громадянина

Анатолій Павлович Гетьман

Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики

Вікторія Сергіївна Мілаш

Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов

Володимир Іванович Татьков

Принцип спеціалізації як критерій у розмежуванні судових юрисдикцій

Володимир Васильович Голіна

Кримінологічна політика України як ресурс у протидії злочинності (реалії і можливості)