Foto

Вісник НАПрНУ №2, 2014р

Вісник НАПрНУ №2, 2014р

Петро Мойсейович Рабінович Тарас Володимирович Бачинський

Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація)

Олександр Васильович Скрипнюк

Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект)

Віктор Миколайович Єрмолаєв

Суд присяжних в Україні: історико-правові аспекти (до 150-річчя судової реформи 1864 р.)

Ганна Олександрівна Христова

Доктрина «R2P»: зобов’язання держави та міжнародної спільноти щодо захисту прав людини

Марина Геннадіївна Хаустова

Проблеми класифікації правових систем

Микола Іванович Іншин

Значення захисту трудових прав працівників у становленні правової держави

Олег Миколайович Ярошенко

Щодо центрального місця соціальної держави в системі суб’єктів трудового права України

Олена В’ячеславівна Москаленко

До питання про правові витоки соціального страхування населення в Україні

Євген Анатолійович Гетьман

Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види

Богдан Петрович Карнаух

Цивільно-правова відповідальність: нарис економічного аналізу

Сергій Васильович Глібко

Правове регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями

Василь Якович Тацій Володимир Ілліч Тютюгін Юрій Васильович Гродецький Антон Олександрович Байда

Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок

Володимир Андрійович Журавель

Проблеми періодизації досудового розслідування

В’ячеслав Віталійович Вапнярчук

Сутність категорії «тягар доказування» у кримінальному провадженні України

Олександр Михайлович Дроздов

Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні за нововиявленими обставинами

Олена Вікторівна Ткачова

Детермінація насильницької злочинності

Крістіна Борисівна Айріян

Аспекти запровадження інституту конституційної скарги в Україні

Володимир Михайлович Вегера

До питання виплати заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом мінімального розміру