Foto

Вісник НАПрНУ №2, 2015р

Вісник НАПрНУ №2, 2015р

Петро Мойсейович Рабінович Соломія Богданівна Цебенко

Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів)

Володимир Дмитрович Гончаренко

Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.)

Дмитро Васильович Лук’янов

Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем

Маріанна Іванівна Любченко

Мова і право: питання співвідношення

Василь Якович Настюк Вікторія Вікторівна Бєлєвцева

Політико-правові проблеми протидії корупційним явищам в Україні

Олег Олександрович Петришин Ілона Володимирівна Гаращук

Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії

Любомир Іванович Летнянчин Олександр Віталійович Ченикаєв

Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект

Олександр Євгенович Кухарєв

Сутність спадкової трансмісії у спадковому праві України

Микола Васильович Рішняк

Принципи права в діяльності Національної служби посередництва і примирення

Володимир Васильович Голіна Максим Геннадійович Колодяжний

Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії

Людмила Миколаївна Демидова

Безтілесна річ як предмет злочину

Іван Андрійович Тітко

До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі

Віра Олексіївна Возна

Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері господарювання: удосконалення законодавчого забезпечення

Ірина Володимирівна Мукомела

Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект

Аліна Олександрівна Муртіщева

Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС