Foto

Вісник НАПрНУ №2, 2016р

Вісник НАПрНУ №2, 2016р

Петро Мойсейович Рабінович Тамара Іванівна Дудаш

Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження

Євген Миколайович Черних

Обов’язковість правової доктрини як проблема методології

Володимир Павлович Тихий

Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види

Андрій Анатолійович Яковлєв

Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності

Ірина Володимирівна Бойко

Застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справ про адміністративні правопорушення

Інна Семенівна Бойко

Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у рішеннях міжнародного суду ООН

Олег Степанович Ткачук

Розумні строки у контексті права на справедливий судовий розгляд

Володимир Андрійович Журавель

Зміст та структура загальної теорії криміналістики

Ольга Георгіївна Шило

Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу

Євген Вікторович Повзик

Угода про визнання винуватості та вимоги до її змісту

Олексій Юрійович Бруслик

Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття перша)

Ірина Анатоліївна Зінов’єва

Діяння виконавця як наслідок сукупних діянь співучасників

Юрій Миколайович Моісеєнко

Питання захисту прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) у проекті ГПК України

Богдан Сергійович Мохончук

Голоси, кандидати та мандати як кількісні операнди виборчої системи