Foto

Вісник НАПрНУ №2, 2017р

Вісник НАПрНУ №2, 2017р

Петро Мойсейович Рабінович

Видатний вітчизняний теоретик права (до 110-річчя від народження професора П. О. Недбайла)

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради

Танель Керікмає Піітер Муурстеп Сандра Сарав Арчил Чочиа

Етичний юрист, або Моральний комп’ютер: історичний та сучасний дискурс про недовіру між людиною та машиною

Марина Геннадіївна Хаустова

Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні

Ганна Олександрівна Христова

Про позитивні зобов’язання держави в умовах збройного конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною своєї території

В’ячеслав Станіславович Політанський

Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання

Василь Васильович Лемак Олександр Віталійович Петришин

Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження

Сергій Анатолійович Федчишин

Державне управління закордонними справами у наукових поглядах дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського) права

Тетяна Валеріївна Боднар

Здійснення подружжям права спільної сумісної власності

Євген Олександрович Мічурін

Цивілістика в сучасній юриспруденції

Мар’яна Дмитрівна Пленюк

Юридичні факти в механізмі цивільно-правового регулювання зобов’язань

Володимир Андрійович Журавель

Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції

Оксана Василівна Пчеліна

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності

Михайло Валерійович Шепітько

Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн

Яна Анатоліївна Павко

Договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в арктичному регіоні

Наталія Василівна Попович

Поняття «законодавство»: традиційні підходи і новації

Сергій Станіславович Савчук

Сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності

Лілія Сергіївна Тертишна

Комплексний характер регіональної політики держави (господарсько-правовий аспект)