Foto

Вісник НАПрНУ №2, 2018 р

Вісник НАПрНУ №2, 2018 р

Максим Михайлович Шевердін

Історико-правовий аналіз механізму прямого оподаткування у 90-х рр. ХХ ст. в Україні

Юлія Валеріївна Тіщенко

Правові міфи та міфологеми в юриспруденції

Тетяна Григорівна Фоміна

Особисте зобов’язання: процесуальна характеристика та практика застосування

Олена Ігорівна Резнікова Світлана Василівна Давиденко

Встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом як підстава для перегляду судових рішень за виключними обставинами у кримінальному провадженні

Володимир Васильович Носік

Проблеми законодавчого забезпечення правових форм використання земель сільськогосподарського призначення колективної власності в Україні

Олексій Олександрович Кот

Захист суб’єктивних цивільних прав у механізмі правового регулювання

Олена Володимирівна Зінченко

Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз)

Роман Андрійович Майданик

Віртуальна валюта в цивільному праві України: стан, тенденції, перспективи

Володимир Васильович Луць

Феномен договору в цивільному праві

Олена Велеонінівна Кохановська

Цивільно-правова норма як загальнообов’язкове правило поведінки, як інформація і результат творчості

Анатолій Володимирович Коструба Михайло Михайлович Хоменко

Тенденції розвитку приватного права Франції

Світлана Сергіївна Бичкова Ганна Вікторівна Чурпіта

Взаємозв’язок норм сімейного права та процесуальної форми непозовного цивільного судочинства