Foto

Вісник НАПрНУ №2, 2019 р

Вісник НАПрНУ №2, 2019 р

Дмитро Сергійович Бойчук

Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні

В’ячеслав В’ячеславович Гладкий

Кримінометричний аналіз прийнятності корупції та умов формування ціни корупційної послуги

Борис Абрамович Барабаш

Посилення ролі судової гілки влади, як відповідь вимогам часу

Оксана Володимирівна Капліна

Проблеми забезпечення розгляду кримінального провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом

Світлана Володимирівна Качурова Олена Петрівна Невельська-Гордєєва Дмитро Олександрович Войтенко

Абстрактне мислення в юридичній освіті в контексті впровадження ТЗНПК

Інна Леонідівна Беспалько

Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб (проблеми нормативного регулювання)

Володимир Андрійович Журавель Йошіке Курумісава

Криміналістика в системі наукових знань

Олена Володимирівна Зінченко

Права та свободи особи та громадянина в конституціях франкомовних держав Африки

Сергій Ярославович Вавженчук

Правова доктрина дотримання трудових прав

Микола Єгорович Шумило Раймундас Юрка Владислава Андріївна Капліна

Інформаційна теорія доказів та проблеми використання електронних засобів доказування у кримінальному провадженні

Анатолій Володимирович Коструба Фархад Сергійович Карагусов

Організаційно‑правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу

Катерина Станіславівна Косінова

Проблема об’єктності аутсорсингових відносин в системі економічної та господарсько‑правової політики держави