Foto

Вісник НАПрНУ №2, 2022 р

Вісник НАПрНУ №2, 2022 р.

Олександр Віталійович Петришин В’ячеслав Станіславович Політанський Артем Сергійович Самородов

Cистема електронного документообігу в діяльності країн Європейського Союзу

Володимир Григорович Пилипчук Олександр Андрійович Баранов Олег Сергійович Гиляка

Проблема правового регулювання у сфері штучного інтелекту в контексті розвитку законодавства Європейського Союзу

Олег Володимирович Зайчук Володимир Іванович Король Володимир Іванович Нагнибіда

Новітні підходи до регулювання інститутів цифрового права у законодавстві ЄС та перспективи для України

Валерій Васильович Сокуренко Юлія Олександрівна Загуменна

Дискурс щодо публічної безпеки в деяких європейських політико-правових ученнях середньовіччя

Анастасія Муслімівна Мерник Олена Володимирівна Зінченко

Теоретико-правовий аспект обмеження окремих прав людини в умовах особливих правових режимів

Анатолій Миколайович Колодій Вікторія Миколаївна Тернавська Анатолій Григорович Лапко

Етико-правові засади дистанційного викладання юридичних дисциплін в аспекті реформи юридичної освіти

Андрій Богданович Гриняк Надія Василівна Міловська

Удосконалення механізму законодавчого визначення правових наслідків відмови від прийняття спадщини

Ірина Олександрівна Дзера

Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним заповіту як способу захисту спадкових прав

Микола Петрович Кучерявенко Євген Михайлович Смичок Сергій Вікторович Брояков

Правова природа рішень місцевих рад з питань встановлення місцевих податків та зборів: проблема віднесення до регуляторних актів

Олександр Маркович Бандурка Станіслав Валерійович Васильєв Віктор Вікторович Лазарєв

Інтеграція українського та європейського законодавства, яке регулює створення інноваційних лікарських засобів

Василь Якович Настюк Інеса Володимирівна Костенко Вікторія Вікторівна Бєлєвцева

Правовий режим видобутку та використання космічних ресурсів

Наталія Рафаелівна Малишева Оксана Мар'янівна Вінник

Екологія, економіка, цифровізація: правові проблеми взаємодії

Олександр Дмитрович Крупчан Юрій Павлович Бурило Олександр Олександрович Гайдулін

Гармонізація законодавства України про державний контроль безпечності харчових продуктів із законодавством ЄС

Микола Іванович Панов Сергій Олександрович Харитонов Світлана Василівна Панова

Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного кримінального законодавства щодо відповідальності за крадіжку з проникненням у житло

Ольга Георгіївна Шило Наталія Валеріївна Глинська

Проблеми правового регулювання відступу від правової позиції Верховного Суду (в контексті застосування кримінального процесуального законодавства України)

Володимир Андрійович Журавель Артем Володимирович Коваленко

Дослідження доказів у кримінальному провадженні як складова процесу доказування