Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2013р

Вісник НАПрНУ №3, 2013р

Дмитро Анатолійович Гудима

Європейський суд з прав людини: реформування триває (Протокол № 15 до Конвенції)

Святослав Павлович Добрянський

Хартія основних прав Європейського Союзу як регіональний праволюдинний стандарт

Тарас Тарасович Полянський

Зловживання процесуальними правами: юридичні засоби попередження та можливості їх удосконалення

Володимир Петрович Нагребельний

Правовий статус Національної академії наук України: історія, сьогодення, перспективи розвитку

Володимир Дмитрович Гончаренко

Склад верхньої палати бікамерального парламенту (історико-правовий аспект)

Дмитро Васильович Лук’янов

Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю

Ігор Вікторович Семеніхін

До питання про співвідношення і взаємодію правової доктрини та юридичної науки

Марина Євгенівна Черкас

Витоки правового нігілізму та його вплив на цінність права

Ілля Дмитрович Шутак

Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна

Ігор Ігорович Онищук

Техніка юридичного письма: понятійно-категоріальний апарат

Ірина Володимирівна Гетьман

Герменевтичні засади в «Апології Сократа» та античних діалогах

Олена Ростиславівна Дашковська

Конституційна відповідальність: методологічні засади дослідження

Сергій Петрович Рабінович

Неформальні практики публічної влади як форма дії фактичної конституції

Михайло Мирославович Гультай

До питання про формування доктрини конституційної скарги в Україні

Станіслав Анатолійович Косінов

Демократичні засади та цінності в організації публічної влади

Вячеслав Вячеславович Конопльов

Поняття, зміст та основні напрями сучасної адміністративної діяльності органів внутрішніх справ

Ярослава Степанівна Рябченко

Участь третіх осіб під час оскарження нормативно-правових актів

Дмитро Олександрович Білінський

Публічний інтерес як вихідна засада структурування фінансової системи

Оксана Володимирівна Солдатенко

Законодавчі ініціативи запровадження в Україні загальнообов’язкового медичного страхування

Володимир Володимирович Жернаков

Відповідальність за прогул: проблеми регулювання

Микола Олексійович Рішняк

До питання визначення правосуб’єктності Національної служби посередництва і примирення

Галина Дмитрівна Улетова

Професор М. Х. Хутиз та його творча спадщина

Святослав Олександрович Сліпченко

Правопороджуючі юридичні факти у механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин

Віталій Михайлович Пашков

Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезпечення

Дмитро Вітольдович Задихайло

Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення

Анастасія Володимирівна Токунова

Розумний строк надання доказів відступлення права вимоги за договором факторингу

Володимир Андрійович Журавель

Міжнаукові зв’язки криміналістики

В’ячеслав Віталійович Вапнярчук

Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування

Іван Андрійович Тітко

Приватний інтерес як категорія кримінального процесуального права

Олена Володимирівна Коваль

Виникнення права власності на житло

Олег Олександрович Петришин

Система місцевого самоврядування в Литві: перспективи використання досвіду в контексті муніципальної реформи в Україні

Володимир Вікторович Сазонов

Повноваження Президента України у сфері забезпечення державної безпеки