Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2014р

Вісник НАПрНУ №3, 2014р

Петро Мойсейович Рабінович Богдана Петрівна Ратушна

Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду)

Олег Зіновійович Панкевич

Заборона дискримінації: деякі загальнотеоретичні й філософсько-правові аспекти інтерпретації (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини)

Дмитро Анатолійович Гудима

Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу у кримінальному провадженні (у світлі європейських стандартів)

Володимир Григорович Пилипчук Олександр Петрович Дзьобань

Глобальні виклики й загрози національній безпеці в інформаційній сфері

Іван Васильович Яковюк

Європейська Рада: еволюція правового статусу

Єлизавета Павлівна Євграфова

Питання правової організації державної влади в контексті конституційної реформи в Україні

Володимир Дмитрович Гончаренко

Законодавчі органи України за часів нової економічної політики

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев Ольга Вадимівна Середа

Незалежність та інстанційність судової системи за судовою реформою 1864 р. (до 150-річчя судової реформи 1864 р.)

Володимир Євгенійович Кириченко Олександр Назарович Ярмиш

Зовнішні чинники в конституційному будівництві

Любомир Іванович Летнянчин

Обмеження пасивного виборчого права: проблеми конституціоналізації

Наталія Анатоліївна Маринів

Податковий облік як спосіб здійснення податкового контролю

Володимир Васильович Голіна

Судимість і суспільство

Григорій Григорович Мошак

Дослідження і запобігання протиправним діям поліцейських у творах професора Т. Фельтеса (ФРН)

Іван Андрійович Тітко

Єдність правової природи інституту угод у приватній та публічній підсистемах права України

Роман Володимирович Будецький

Особливості управління юстицією у Сполучених Штатах Америки: організаційно-правовий аспект

Олег Сергійович Гиляка

Юридичний документ: особливості та законодавче регулювання

Юлія Вікторівна Калініченко

Питання щодо визначення видового та безпосереднього об’єктів завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України)