Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2015р

Вісник НАПрНУ №3, 2015р

Олег Зіновійович Панкевич Сергій Петрович Рабінович

Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України)

Євген Анатолійович Гетьман

Консолідація як форма систематизації законодавства України

Єлизавета Павлівна Євграфова

Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження

Станіслав Анатолійович Косінов

Види контролю в демократичній державі

Ганна Павлівна Пономарьова

Змішана виборча система (досвід виборів народних депутатів України у 2002 р.)

Сергій Васильович Різник

Значення інституту окремої думки судді Конституційного Суду України для утвердження справедливого конституційного правосуддя

Анатолій Володимирович Коструба

Компенсаційний характер юридичних фактів у механізмі припинення цивільних майнових правовідносин

Олена Олександрівна Марченко

Склад суду в адміністративному судочинстві

Анастасія Муслімівна Мерник

Правові аспекти діяльності державних реєстраторів відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в контексті проведення адміністративної реформи в Україні

Олег Гарійович Предместніков

Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади

Володимир Васильович Голіна

Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України

Григорій Григорович Мошак

Елементи приватного права у кримінальному процесі ФРН

Михайло Валерійович Шепітько

Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя

Крістіна Іванівна Бережна

Значення справедливості у правовому регулюванні відносин у сфері праці