Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2016р

Вісник НАПрНУ №3, 2016р

Петро Мойсейович Рабінович

Львівській лабораторії прав людини – 20 років

Володимир Вікторович Гончаров

Створення прав людини через їх проголошення

Дмитро Анатолійович Гудима

Принцип законності обмеження фізичної свободи у практиці Європейського суду з прав людини

Олег Зіновійович Панкевич

Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект

Святослав Павлович Добрянський

Юридичне гарантування основоположних прав людини у Європейському Союзі: проблеми та перспективи

Сергій Петрович Рабінович

Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні

Марина Євгенівна Черкас

Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні

Олександр Сергійович Бакумов

Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики

Любомир Іванович Летнянчин

Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи

Олег Валентинович Муза

Адміністративно-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування адміністративно-процесуального права України

Надія Борисівна Писаренко

Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії

Олена Ігорівна Резнікова

Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних

Сергій Олександрович Харитонов

Об’єкт і система військових злочинів

Олексій Юрійович Бруслик

Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга)

Олександр Юрійович Водянніков

Роль окремої думки судді в розвитку конституційної юриспруденції

Василь Васильович Лемак

Реформа Конституції: технологічні вимоги на тлі європейського досвіду

Інга Даукшене

Захист прав людини в Європі: взаємодія права ЄС та Європейської конвенції із захисту прав людини

Марцін Ґурскі

Протоколи №15 та №16 до ЄКПЛ у контексті структурних недоліків європейського механізму захисту основних прав

Лура Якулевічене

Виклики і майбутнє права біженців у контексті європейської надзвичайної міграційної ситуації та відносин між ЄС і Туреччиною

Світлана Григорівна Серьогіна

Напрями вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в аспекті європейської інтеграції

Наталія Семенівна Кузнєцова Олена Велеонінівна Кохановська

Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку

Вілюс Мачюлаітіс

Свобода договору у трудових відносинах: виклики права ЄС щодо переміщення робочої сили

Олена Павлівна Орлюк

Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції

Анджей Якубєц

Тренди в польському комерційному праві під час політичної трансформації та європейської інтеграції

Виргинию Біте

Адаптація литовського акціонерного права до права ЄС: проблеми та засвоєні уроки

Катаржина Фрончак

Спільна сільськогосподарська політика 2014–2020 – спосіб збільшення органічного землеробства

Оксана Володимирівна Капліна

Імплементація міжнародно-правових стандартів у кримінальному провадженні України

Василь Якович Настюк

Стандарти демократичного контролю над сектором безпеки

Ольга Георгіївна Шило

Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу