Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2017р

Вісник НАПрНУ №3, 2017р

Петро Мойсейович Рабінович

До характеристики доктринальних джерел розбудови міжнародних органів з контролю за дотриманням державами прав людини («піонерський» проект професора Г. Лаутерпахта – випускника Львівського університету)

Вільям Еліот Батлер

On the Life and Works of D. I. Kachenovskii: Kharkiv International Lawyer

Томас Хоффман

Проблемы принятия Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28/ЕС «О поддержке использования энергии из возобновляемых источников» (на примере польского энергетического сектора

Валерій Михайлович Брижко Володимир Григорович Пилипчук

Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу)

Анатолій Миколайович Статівка

Про Концепцію систематизації аграрного законодавства

Олег Миколайович Ярошенко

До питання про предмет права соціального забезпечення

Лідія Миколаївна Москвич

Новий етап судової реформи: очікування та сподівання

Олександр Олексійович Шандула

Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу

Володимир Андрійович Журавель

Об’єкт і предмет криміналістики

Ольга Георгіївна Шило Аліса Віталіївна Панова Олена Ігорівна Резнікова

Актуальні проблеми доступу до інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні

Євген Юхимович Бараш

Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика

В’ячеслав Віталійович Вапнярчук

Співвідношення понять «об’єкт» і «предмет кримінального процесуального доказування»

Андрій Сергійович Зеленов

Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного судочинства

Олена Юріївна Ільюшонок

Зміна обвинувачення прокурором у суді: проблемні питання та шляхи їх вирішення

Дмитро Андрійович Лур’є

Правове регулювання надання фінансових виплат досліджуваним за участь у клінічних випробуваннях

Анна Василівна Миколайчук

Міжнародно-правові стандарти правового забезпечення статусу працівників, які поєднують роботу з навчанням

Денис Андрійович Пунтус

До питання правових гарантій працівникам при масовому вивільненні