Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2018 р

Вісник НАПрНУ №3, 2018 р

Петро Мойсейович Рабінович

Світовий маніфест праволюдинного гуманізму (до 70-річчя проголошення Загальної Декларації прав людини)

Lukás Cisko

Hierarchy of application of sources of law in private law codes – considerations of the use of analogy de lege ferenda

Анна Михайлівна Наконечна

Міжнародний білль про права людини крізь призму потребового підходу

Сергій Петрович Рабінович

Правообмеження у Загальній Декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри

Олег Зіновійович Панкевич

Природа колективних людських прав та їх співвідношення з індивідуальними правами (у світлі Загальної Декларації прав людини)

Святослав Павлович Добрянський

Загальна Декларація прав людини – передвісник хартії основоположних прав Європейського Союзу

Олена Ігорівна Резнікова

Повернення активів, одержаних внаслідок вчинення злочинів у кримінальному провадженні: міжнародний досвід і сучасний стан

К. Осайда

Сучасна мережа правової системи і атипові джерела закону

Вікторія Олександрівна Хоменко

Переведення боргу при реорганізації господарського товариства

Борис Володимирович Бабін

Правозахисна діяльність Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Владлен Владленович Сілко

Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину

Сергій Олександрович Харитонов

Бланкетні диспозиції військових злочинів: проблеми кваліфікації

Богдан Іванович Андрусишин Ольга Володимирівна Токарчук

Українська правнича освіта і наука у європейському вимірі: українські виші у Чехословаччині 20–40-х рр. ХХ ст.

Юрій Дмитрович Притика

Онлайн-арбітраж: поняття, ознаки та перспективи впровадження в Україні

В’ячеслав Станіславович Політанський

Зміст електронного урядування

Костянтин Володимирович Гусаров

Особливості визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора

Анатолій Володимирович Коструба

Товаророзпорядчі цінні папери як об’єкт цивільних правовідносин

Sergiy I. Maksymov

The Trail of Socrates: searching new answers for eternal questions