Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2020 р

Вісник НАПрНУ №3, 2020 р

Doi: 10.37635/jnalsu.27(3).2020

Наталія Семенівна Кузнєцова Вікторія Олександрівна Хоменко

Просуб'єктна концепція підприємства

Валентина Іванівна Борисова Лариса Василівна Красицька

Аліментні зобов’язання членів сім’ї в сімейному праві України: проблемні питання теорії та практики

Віталій Юрійович Уркевич

Поновлення договору оренди землі: проблеми теорії та судової практики

Ксенія Володимирівна Смирнова

Механізми вирішення спорів, передбачені угодами про асоціацію, укладені Європейським Союзом з третіми країнами

Іван Романович Калаур Надія Богданівна Москалюк

Актуальні питання застосування цивільно-правових способів захисту права державної власності в умовах кризи міжнародного публічного права

Ірина Олександрівна Дзера

Теоретичні та практичні проблеми захисту права власності в спадкових правовідносинах

Ірина Ярославівна Сенюта

Новітні цивілістичні інструменти медичної реформи: проблемні питання правореалізації та правозастосування

Ольга Георгіївна Шило Наталія Валеріївна Глинська

Роль Верховного Суду в механізмі забезпечення сталості та єдності судової практики: окремі аспекти

Володимир Андрійович Журавель

Механізм злочину як категорія криміналістики