Foto

Вісник НАПрНУ №4, 2013р

Вісник НАПрНУ №4, 2013р

Петро Мойсейович Рабінович Вікторія Василівна Особа

Професор Г. Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини

Ганна Олександрівна Христова

Позитивні обов’язки держави у сфері протидії дискримінації

Олег Валентинович Муза Ніна Романівна Нижник Ірина Олександрівна Гуменюк

Концептуальні основи утвердження правового моніторингу в Україні

Марина Геннадіївна Хаустова

Глобалізація і її вплив на сутність та соціальне призначення держави

Сергій Васильович Прийма

Пропорційність як принцип тлумачення права

Станіслав Анатолійович Косінов

Контроль над публічною владою: теоретико-правова характеристика

Павло Миколайович Любченко

Місцеве самоврядування як фактор забезпечення стабільності конституційного ладу і форма реалізації народовладдя в Україні

Любомир Іванович Летнянчин

Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики

Андрій Анатолійович Яковлєв

Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фактор конституційного процесу в Україні

Дмитро Валентинович Лученко

Адміністративний позов як процесуальна форма захисту прав фізичних і юридичних осіб в адміністративному судочинстві

Мушфік Іскєндер огли Дамірчиєв

До питання щодо родових понять при регулюванні публічної фінансової діяльності (на прикладі законодавства України та Азербайджанської Республіки)

Михайло Володимирович Жернаков

Податковий конфлікт: норма чи аномалія?

Олег Миколайович Ярошенко

Утвердження засад соціальної держави як напрям конституціоналізації трудового законодавства

Тетяна Миколаївна Анакіна

Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом

Олексій Олександрович Кот

Проблема зловживання суб’єктивним правом у цивільному праві України

Анатолій Володимирович Коструба

Правоприпинення як стадія механізму правового регулювання цивільних правовідносин

Олег Петрович Печений

До питання про сутність перерозподілу спадщини

Костянтин Володимирович Гусаров

Проблеми реалізації деяких конституційних засад у цивільному судочинстві

Дмитро Вітольдович Задихайло

Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин

Сергій Васильович Глібко

Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів

Олексій Володимирович Зайцев

Професор В. С. Трахтеров в історії харківської кримінально-правової школи

Максим Геннадійович Колодяжний

Військові злочини в Україні: детермінація та запобігання

Андрій Михайлович Орлеан

Вплив біоетики на формування та розвиток кримінально-правових норм

Євген Деонізійович Скулиш

Проблемні питання створення державного бюро розслідувань

В’ячеслав Віталійович Вапнярчук

Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури

Іван Андрійович Тітко

Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання

Віктор Михайлович Шевчук

Технологія тактичної операції як різновид криміналістичних технологій

Олена Миколаївна Овчаренко

Проблема забезпечення незалежності суддів при звільненні їх за порушення присяги

Ольга Олександрівна Овсяннікова

Стажування кандидата в адвокати: проблеми та перспективи

Сергій Іванович Палешник

Інтерпретаційні акти в судовій практиці

Олена Олександрівна Савчук

Класифікація процедур у лісовому законодавстві України

Михайло Михайлович Хиля

Дослідження проблеми тлумачення нормативно-правових актів у працях дореволюційних учених