Foto

Вісник НАПрНУ №4, 2014р

Вісник НАПрНУ №4, 2014р

Петро Мойсейович Рабінович

Людські потреби – глибинний визначальний чинник праворозуміння

Ганна Олександрівна Христова

Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів

Володимир Дмитрович Гончаренко

Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929)

Володимир Григорович Пилипчук

Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України

Марина Вікторівна Саннікова

Комплексні галузі права: до постановки питання

Любомир Іванович Летнянчин

Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні

Костянтин Євгенович Соляннік

Статут територіальної громади: місце і роль у системі джерел муніципального права

Оксана Мар'янівна Вінник

Правові засоби саморегулювання за інституційного державно-приватного партнерства

Ірина Олександрівна Віхрова

Оціночні санкції як заходи господарсько-правової відповідальності

Іван Павлович Жигалкін

До визначення правового статусу керівника юридичної особи як її органу і як працівника

Георгій Георгійович Харченко

Вітчизняна доктрина речових прав: історичні нариси

Ольга Анатоліївна Явор

Договір як юридичний факт у сімейному праві

Сергій Валерійович Пєтков Надія Олексіївна Армаш

Наукові підходи до визначення адміністративної відповідальності у сфері державного управління

Олег Валентинович Муза

Юрисдикційні способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері адміністративно-процесуальних правовідносин

Мушфік Іскєндер огли Дамірчиєв

Суб’єкти фінансової діяльності

Володимир Михайлович Трофименко

Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність

Ірина Юріївна Кретова

Тлумачення положень про права людини Страсбурзьким судом: основні принципи та доктрини