Foto

Вісник НАПрНУ №4, 2016р

Вісник НАПрНУ №4, 2016р

Петро Мойсейович Рабінович

Філософія права у Львівському університеті імені Івана Франка у післявоєнний період (1946–2016)

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Михайло Сергійович Грушевський – видатний український державний діяч (до 150-річчя з дня народження)

Володимир Григорович Пилипчук Віталій Степанович Цимбалюк

Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Бехруз Хашматулла

Становлення афганського права: до питання щодо його періодизації

Станіслав Анатолійович Косінов

Сфери громадського контролю: державно-правовий аспект

Сергій Васильович Прийма

Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів

Ірина Володимирівна Мукомела

Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення

В’ячеслав Станіславович Політанський

Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина

Андрій Анатолійович Яковлєв

Конституційні акти початку ХХ століття в історії конституційного процесу в Україні

Галина Віталіївна Довгань

Акти вторинного права Європейського Союзу як предмет конституційної скарги: правові позиції Конституційного Трибуналу Республіки Польща

Оксана Мар'янівна Вінник

Правове регулювання корпоративних відносин: проблема оптимізації

Олексій Олександрович Кот

Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав

Ярослав Михайлович Романюк

Правова природа диспозитивних норм цивільного права України

Сергій Миколайович Гусаров

Тимчасове виконання обов’язків керівника державного органу, установи, підприємства: проблеми удосконалення законодавства

Олена Анатоліївна Соколова

Щодо суттєвих ознак правової категорії «оплата праці державних службовців»

Володимир Михайлович Трофименко

Поняття диференціації кримінальної процесуальної форми

Ірина Іванівна Шепітько

Судове слідство в контексті реалізації загальних засад кримінального провадження

Микола Віталійович Іщенко

Безпосередній об’єкт забруднення або псування земель та механізм заподіяння йому шкоди

Оксана Володимирівна Лазукова

Особливості правового змісту інституту досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції

Олена Анатоліївна Лейба

Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику