Foto

Вісник НАПрНУ №4, 2018 р

Вісник НАПрНУ №4, 2018 р

Сусанна Пашаєва

Інноваційні форми реалізації цивільних правовідносин в структурі захисту прав інтелектуальної власності

Маркіян Сергійович Федоренко

ВВідкриття кримінального провадження і початок розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів

Денис Анатолійович Шигаль

Герменевтичний аналіз джерел порівняльного історико-правового дослідження

Олексій Анатолійович Колодій

Майнові повноваження українського народу

Євген Євгенович Борисов

Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права: механізми відступу від зобов’язань

Ганна Михайлівна Гніздовська

Окремі питання застосування цивільно-правової відповідальності у сфері професійного футболу

Юлія Олегівна Толмачевська Максим Олегович Ткалич

Кіберспорт: проблеми правового регулювання

Анатолій Володимирович Коструба

Загальні положення про правонаступництво в цивільному праві України

Богдан Володимирович Фасій

Проблеми застосування законодавства про спорт

Святослав Олександрович Сліпченко Олександр Романович Шишка

Посмертне донорство: на шляху формування національного правового підходу

Микола Володимирович Матійко

Державні нагороди спортивної сфери, спортивні звання, спортивні розряди, нагороди спортивних змагань як об’єкти спортивного права

Максим Олегович Ткалич

Сучасний спорт, як сфера приватноправового регулювання

Наталія Олексіївна Тищук

Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану життю і здоров’ю в сфері спортивних відносин

Марія Анатоліївна Тіхонова

Щодо визначення понять «фізична культура» і «спорт

Євген Олегович Харитонов Олена Іванівна Харитонова

Спортивні відносини та цивільні правовідносини: питання суб’єктного складу

Катерина Георгіївна Некіт Андрій Іванович Гавриленко

Правове регулювання майнових відносин у сфері будівництва та експлуатації спортивних об’єктів

Oleksiy M. Lytvynov

Current edition of the criminal executive law