Foto

Вісник НАПрНУ №4, 2020 р

Вісник НАПрНУ №4, 2020 р

Doi: 10.37635/jnalsu.27(4).2020

Віктор Миколайович Єрмолаєв

М. Грушевський про установчу владу українського народу

Дмитро Васильович Лук’янов Ганна Павлівна Пономарьова Акіф Сахавет огли Тагієв

Коран в шиїтській юриспруденції

Анжела Павлівна Лелеченко Ольга Юріївна Лебединська Сергій Валерійович Сьомін Володимир Миколайович Вакуленко Наталія Степанівна Піх

Запровадження поняття «сталий розвиток» у контексті конституційної реформи України

Олена Анатоліївна Мілієнко Айнур Алімхановна Сабітова Шинар Алімхановна Сабітова Олег Баяхметович Хусаінов Єрнар Нурланович Бегалієв

Захист прав людини в адміністративному судочинстві з точки зору міжнародного права

Володимир Володимирович Прощаєв

Європейська конвенція з прав людини як мінімальний європейський стандарт для національного законодавства про спеціальні служби: порівняльний аспект

Світлана Костянтинівна Хаджирадєва Майя Володимирівна Сіцінська Наталія Вікторівна Коваленко Владислав Олександрович Ніколаєв Юлія Геннадіївна Пукір

Система державного управління та державна служба в Україні: перехід до європейських стандартів

Олена Юріївна Бобровська Ігор Олександрович Дробот Зіновій Олександрович Надюк Роман Юліанович Грицко Павло Сергійович Покатаєв

Сучасні теорії публічного управління: досвід для України

Оксана Василівна Зибарева Павло Іванович Шилепницький Людмила Василівна Вербівська Світлана Іванівна Белей Іван Орестович Парубчак

Місцеве партнерство як інструмент стимулювання розвитку сільських районів України

Володимир Олексійович Заросило Тетяна Володимирівна Євчук Кирило Володимирович Муравйов Олександр Вадимович Гунченко Вікторія Володимирівна Смірнова

Теоретичне, юридичне та практичне регулювання громадських відносин, які визначають і гарантують права громадян і дотримання конституції України при пандемії

Олена Велеонінівна Кохановська

Особливості оновлення цивільного законодавства України у сфері права на інформацію в умовах розвитку глобального віртуального середовища

Костянтин Володимирович Гусаров Олександр Ігорович Попов

Визнання факту народження або смерті на тимчасово окупованій території за правилами окремого провадження

Мар’яна Дмитрівна Пленюк Тетяна Вікторівна Водоп’ян

Права дитини в медичних правовідносинах: до постановки питання про поняття

Марина Миколаївна Великанова

Штучний інтелект: правові проблеми та ризики

Євген Юхимович Бараш

Актуальні проблеми захисту прав людини, що перебуває у конфлікті зі законом в Україні

Мирослава Михайлівна Дякович Марія Омелянівна Михайлів Володимир Михайлович Коссак

Особливості права спадкування дітей, народжених у результаті штучного запліднення

Александру Грибінча

Право інтелектуальної власності на продукт штучного інтелекту

Карина Валеріївна Гнатенко Наталія Миколаївна Вапнярчук Ірина Анатоліївна Вєтухова Галина Олександрівна Яковлєва Анна Сергіївна Сидоренко

Формування системи соціального забезпечення населення України в контексті євроінтеграції

Володимир Михайлович Єрмоленко

Концепція прав тварин крізь призму критичного аналізу

Юлія Миколаївна Чорноус

Актуальні питання розслідування та судового розгляду міжнародним кримінальним судом справ про міжнародні злочини

Михайло Валерійович Шепітько

До проблеми формування структури та класифікацій кримінальної політики