• українська;
 • англійська;
 
 

MS Word (*.doc)

 
 

книжкова

 
 

А4

 
 

наскрізна

 
 

3000 – 8000 слів (в середньому 9 – 15 сторінок)

 
 

на початку статті ліворуч ставиться індекс УДК

 
 

1800 знаків, у т.ч. пробіли та ключові слова

 
 

5–6 слів

 
 

по 2 см

 
 

1,0

 
 

12 pt

 
 

1,0 см

 
 

Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. References –відповідно до стилю АРА 6th edition 2010

 
 
 • висока якість (600 dpi для графіку та 300 dpi для кольорових та ч/б рисунків);
 • нумерация відповідно до тексту;
 • до редакції журналу додаються окремим файлом;
 
 
 • підпис зверху;
 • орієнтація – по ширині;
 • наскрізна нумерація по тексту;
 
 
 • виконані в макросі Microsoft Equation (Word);
 • використовуються виключно латинські символи;
 • формули мають бути відцентровані, з вказівкою номеру формули;
 • наскрізна нумерація по тексту
 
 
 • Основний текст дослідження може відповідати структурі IMRAD (вступ, літературний огляд (за бажанням), матеріали та методи, результати та обговорення, висновки), або ж мати структуру оглядових статей (вступ; основна частина, яка розбита на логічні підпункти; висновки)
 • відомості про автора:
  на початку статті по центру вказується П. І. Б, науковий ступінь, вчене звання, посада
 • Назва статті по центру напівжирним шрифтом
 • introduction (вступ) - не менш 5 посилань
 • materials and methods (якщо стаття має експериментальне значення) или methodological framework (якщо стаття має теоретичний напрям). Можливо виділити розділ literature review (за бажанням)
 • results (результати)
 • discussions (обговорення). Необхідно вказати які дослідники займалися подібною проблемою і які аспекти вони розглядали, зазначити, в чому полягає новизна вашого дослідження
 • conclusion (висновки)
 • recommendations (рекомендації). Для кого матеріали статті представляють цінність