Цілі та тематичне охоплення

Журнал «Вісник Національної академії правових наук України» є спеціалізованим рецензованим виданням, що публікує високоякісні, теоретично обґрунтовані наукові статті актуальної тематики у сфері правничих наук, зокрема науково-дослідницькі матеріали, присвячені проблемам правового регулювання у сфері євроінтеграційних процесів, а також законодавчим ініціативам, сформованим з урахуванням світового досвіду та національних традицій.

Для забезпечення високого інтелектуального наукового рівня статей створено редакційну колегію, до складу якої входять правознавці з України, Франції, Румунії, Молдови, США, Латвії, Німеччини, Польщі та інших країн. Визначальним підходом до редакційної політики журналу є надання переваги статтям, які висвітлюють інноваційні ідеї, а не загальновідомі положення.

У межах загальної проблематики досліджень найбільш актуальними для публікацій на сторінках видання визнано, зокрема, такі напрямки:

 1. реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій розбудови правової та соціальної держави;
 2. проблеми адаптації законодавства України до acguis communautaire Європейського Союзу;
 3. проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави, захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, протидії негативним інформаційним впливам;
 4. перспективи розвитку та проблеми вдосконалення електронного урядування та правосуддя;
 5. застосування цифрових технологій (електронні гроші, смарт-контракти, технології блокчейн тощо);
 6. правове забезпечення принципів вікової, гендерної, расової, релігійної рівності, рівності соціальних меншин у суспільстві, а також захист прав людини і громадянина у всіх сферах суспільного життя;
 7. юридично-правова оцінка міграційних процесів та їх наслідків, у тому числі міграції населення, що належить до групи «третього віку»;
 8. юридичний захист інвестицій та проблематика створення привабливого інвестиційного клімату;
 9. регулювання діяльності транснаціональних структур та корпорацій на фоні ставлення суспільства до олігархічних і монопольних структур та забезпечення сприятливого конкурентного середовища;
 10. проблеми медичного права, зокрема спрямовані на соціальну сферу (медичне забезпечення людей з інвалідністю, людей похилого віку, інших соціально «вразливих» категорій);
 11. регулювання статусу окупованих територій, забезпечення дотримання та захисту прав громадян, що мешкають на цих територіях;
 12. проблеми використання, відтворення та охорони природних ресурсів та комплексів;
 13. вирішення проблем, пов’язаних з наслідками глобального потепління, техногенних катастроф та стихійних лих у правовому полі;
 14. нормативно-правове забезпечення регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення;
 15. правове та кримінологічне забезпечення протидії корупції;
 16. упорядкування правових питань використання вогнепальної зброї (особливо пов’язаних зі створенням незаконних збройних формувань, їх роззброєнням, розгрупуванням та виведенням під контроль держави).

Журнал «Вісник Національної академії правових наук України» є платформою для обміну думок та дискусійною площадкою у науково обґрунтованому руслі з актуальних та гострих проблем сучасного законодавства та юридичної практики. До публікації запрошуються оригінальні наукові статті, аналітично-оглядові матеріали, рецензії на книги/журнали експертів у галузі теорії права та юристів-практиків.

Вісник Національної академії правових наук України не стягує платежів за онлайн-підписку, прийняття статтей до розгляду, публікаційних зборів та плату за друк кольорових фотографій.