ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вітаю Вас на сторінці журналу «Вісник Національної академії правових наук України», який більше 20 років поспіль видає Національна академія правових наук України спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

Академія була створена у 1993 році як вища галузева наукова установа у сфері права. Основними цілями її діяльності стали: акумуляція творчого потенціалу провідних наукових установ та навчальних юридичних закладів України, активна участь у реформуванні правової системи, сприяння законодавчому регулюванню соціально орієнтованих ринкових відносин, захист прав людини, забезпечення рівності кожного перед законом і судом, поглиблення демократичних засад функціонування законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, утвердження верховенства права.

Після здобуття Україною незалежності, академія брала безпосередню участь у реалізації найважливіших правових реформ: Конституції України, кримінального та цивільного законодавства, судової та правоохоронної системи України, загальнодержавних програм інвестиційної діяльності, малого підприємництва, підготовки державних службовців, розвитку юридичної освіти, правової культури населення, адаптації законодавства України відповідно до норм Європейського Союзу, профілактики та боротьби зі злочинністю, протидії легалізації доходів, здобутих незаконним шляхом. Члени Національної академії правових наук України беруть активну участь у діяльності науково-консультативних рад, які діють при парламенті та його комітетах, вищих судових інстанціях та Генеральній прокуратурі України.

Академія виступила організатором та співорганізатором більше ніж 500 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, «круглих столів» та інших наукових заходів, на яких обговорювалися найактуальніші питання розвитку національного законодавства. Серед найбільш значимих із них варто згадати Східноєвропейський форум з правової реформи «Двадцять років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», Перший Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі», Міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки», Другий конгрес Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (BBCJ) «Роль конституційних судів у тлумаченні положень національних конституцій в контексті загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, права ЄС, рішень міжнародних судів».

З 1993 року Національною академією правових наук України видається журнал «Вісник Національної академії правових наук України», в якому з 2013 року друкуються наукові статті українською та англійською мовами. Метою видання збірника є досягнення належного рівня задоволення інформаційних потреб у знаннях в галузі права, розробка загальнотеоретичних проблем нормотворення та правозастосування, дослідження проблем історії національного державотворення, теорії та практики міжнародного та державного права інших країн, висвітлення теоретичних засад і прикладних аспектів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Він містить наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного та кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики та ряду інших. «Вісник Національної академії правових наук України» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща).

Актуальний напрямок розвитку академії – участь у спільних проектах разом із провідними університетами країн Європи. Так, підписані договори про співпрацю у сфері правової освіти і науки з Вільнюським державним університетом, Університетом імені Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва), Університетом імені Вітаутаса Великого (Каунас Литва), Університетом Миколи Коперника (Торун, Польща), Лодзинським університетом (Лодзь, Польща), Талліннською школою права (Таллінн, Естонія). В найближчих планах – співпраця з Університетом штату Пенсильванія (США), університетами та науковими організаціями Чехії, Угорщини та Словаччини.

Сподіваюся, що на сторінках Вісника знайдуть відображення наукові та практичні розробки з актуальних загальнотеоретичних і галузевих правових питань і правозастосовної практики.

Запрошую всіх до співпраці!

Олександр Петришин
голова редакційної колегії,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України