Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2019 р

Вісник НАПрНУ №3, 2019 р

Олександр Віталійович Петришин Василь Якович Тацій

Двопалатний парламент: порівняльний аналіз і досвід конституційного реформування в Україні

Володимир Григорович Пилипчук

Теоретико‑правові засади розвитку системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони

Михайло Васильович Савчин

Інституційна спроможність держави та права людини

Олександр Сергійович Передерій

Модернізація правової системи України і розширення правового простору Європейського Союзу

Анатолій Іванович Марущак

Методи правового регулювання безпеки особи, суспільства, держави в інформаційній сфері

В’ячеслав Станіславович Політанський

Електронна освіта як фундамент демократичного та правового майбутнього

Павло Петрович Богуцький

Методологічні засади пізнання права національної безпеки України

Оксана Мар'янівна Вінник

Склад правовідносин з електронної торгівлі в ракурсі захисту прав споживачів

Анатолій Володимирович Коструба

Спадкове правонаступництво в цивільному праві України: проблемно‑теоретичний аспект

Антон Олексійович Монаєнко Олеся Ростиславівна Радишевська Ярослав Добковскі

Розвиток адміністративної юстиції в Україні та Німеччині: порівняльно‑правовий аспект

Фархад Сергійович Карагусов

Модернізація корпоративного законодавства Республіки Казахстан в контексті законодавчих реформ і концепцій

О. А. Салей

Цивільний кодекс Республіки Білорусь: проблеми і напрямки реформування

Микола Єгорович Шумило

Докази в кримінальному провадженні: проблеми допустимості у сучасних реаліях

Жанна Аманґельдінівна Хамзіна Єрмек Абільтаєвич Бурібаєв

Дискримінація у сфері праці: питання ефективності національних і міжнародних стандартів

Жанна Аманґельдінівна Хамзіна Єрмек Абільтаєвич Бурібаєв Аманґельди Шапіевич Хамзін

Міжнародно‑правові механізми забезпечення соціальних та трудових прав людини